Logo javascript
Để sử dụng đầy đủ tính năng của website này, chúng tôi yêu cầu bạn phải bật JavaScript!
Hoặc click vào đây để được hướng dẫn kích hoạt cho trình duyệt của bạn
Alcohols

Diacetone alcohol (DAA)- 酒精

Dung môi công nghiệp Diacetone alcohol (DAA).

Iso Propyl Alcohol (IPA) 异丙醇

Dung môi công nghiệp Iso Propyl Alcohol (IPA) _ 异丙醇.

Isobutanol (IBA) 异丁醇

Dung môi công nghiệp Isobutanol (IBA) 异丁醇

N Butanol (NBA) 正丁醇

Dung môi công nghiệp N Butanol (NBA) 正丁醇.

N Propanol (NPA) 正丙醇

Dung môi công nghiệp NPA

no photo

_tensanpham

Giá: 0 đ

Mô tả