RIMULA R1

Sử dụng : Dùng cho động cơ diesel xe tải, máy kéo Lợi ích : Chất lượng tin cậy với chi phí hợp lý Tiêu chuẩn kỹ thuật & chấp...

RIMULA R1 MULTI

Sử dụng : Dùng cho động cơ diesel xe tải, máy kéo Lợi ích : Chất lượng tin cậy với chi phí hợp lý Tiêu chuẩn kỹ thuật & chấp...

RIMULA R2

Sử dụng : Dùng cho động cơ diesel chịu tải nặng của xe tải, xe buýt, xe đầu kéo Dùng cho động cơ diesel các tàu cá nhỏ Dùng cho động cơ diesel có...

RIMULA R2 EXTRA

Sử dụng : Dùng cho động cơ diesel chịu tải nặng của xe tải, xe buýt, xe đầu kéo Dùng cho động cơ diesel các tàu cá nhỏ Dùng cho động cơ diesel có...

RIMULA R3 10W

Sử dụng : Dùng cho các hệ thống thủy lực khác nhau trong môi trường công nghiệp Dùng trong các hệ thống thủy lực di động như máy đào, cần cẩu Lợi ích : ...

RIMULA R4X 15W - 40

Dầu nhờn động cơ hảo hạng Cho phép kéo dài chu kỳ thay nhớt Sử dụng : Dùng cho động cơ diesel chịu tải nặng của xe tải, xe buýt, xe đầu kéo ...

Top