SPIRAX S2 ATF D2

Dầu hộp số tự động, thủy lực và trợ lực tay lái Sử dụng : Dùng cho hộp số tự động xe tải và xe khách Dùng cho bộ phận trợ lực tay lái ...

SPIRAX S3 ATF MD3

Dầu hộp số tự động, thủy lực và trợ lực tay lái cao cấp Sử dụng : Dùng cho hộp số tự động xe tải và xe khách Dùng cho bộ phận trợ lực tay...

SPIRAX S4 ATF HDX

Dầu hộp số tự động, thủy lực và trợ lực tay lái hảo hạng Sử dụng : Dùng cho hộp số tự động xe tải và xe khách Dùng cho bộ phận trợ lực tay...

SPIRAX S4 CX

Dầu thủy lực và truyền động cao cấp Sử dụng : Dùng cho thiết bị vận hành ở địa hình có tải trọng nặng do các nhà chế tại thiết bị hàng dầu sản xuất như: Caterpillar, Komatsu, Eaton Fuller,...

Top