Logo javascript
Để sử dụng đầy đủ tính năng của website này, chúng tôi yêu cầu bạn phải bật JavaScript!
Hoặc click vào đây để được hướng dẫn kích hoạt cho trình duyệt của bạn

Chúng tôi cung cấp đa dạng các loại dầu thủy lực, dầu bánh răng, dầu máy khí nén,...

Dầu thủy lực công nghiệp

Petronas - Dầu Hydraulic Series (Iso 32, 46, 68) Xem chi tiết
Valvoline - Ultramax AW 32/46/68 Xem chi tiết
Valvoline - Hydraulic 32/46/68 Xem chi tiết

Dầu bánh răng công nghiệp

Petronas - Gear Mep Series (ISO 68, 100, 150, 220, 320, 460, 688, 1000). Xem chi tiết
Valvoline - Gear Gard Super 80W90 / 85W140 Xem chi tiết
Shell - Omala S2 GX Xem chi tiết

Dầu Tuabin

Petronas - Jenteram G Series (ISO 32, 46, 48) Xem chi tiết

Dầu máy nén khí

Petronas - Compressor A M4 Series (ISO 32, 46, 68, 100) Xem chi tiết
Valvoline - Comp Super 46/68 Xem chi tiết
Shell - Corena S2 P Xem chi tiết
Shell - Corena S3 R Xem chi tiết

Dầu truyền nhiệt

Petronas - HTO Series (ISO 22, 32, 46) Xem chi tiết

Mỡ bôi trơn

Valvoline - Lithium MP3 Xem chi tiết

Dầu cách điện

Shell - Diala S2 ZX-A Xem chi tiết

Dầu máy nén lạnh

Shell - Refrigeration Oil S2 FR-A Xem chi tiết
no photo

_tensanpham

Giá: 0 đ

Mô tả