Logo javascript
Để sử dụng đầy đủ tính năng của website này, chúng tôi yêu cầu bạn phải bật JavaScript!
Hoặc click vào đây để được hướng dẫn kích hoạt cho trình duyệt của bạn
Glycol Ethers

Butyl Carbitol ( BC ) 二乙二醇丁醚

Dung môi công nghiệp Butyl Carbitol ( BC ) 二乙二醇丁醚

Butyl Cellosolve (BCs) 乙二醇丁醚

Dung môi công nghiệp Butyl Cellosolve (BCs) 乙二醇丁醚

Dung môi Diethylene Glycol (DEG) 二乙二醇

Dung môi Diethylene Glycol (DEG) 二乙二醇

Methoxy Propanol (PM) 丙二醇甲醚

Dung môi Methoxy Propanol (PM) 丙二醇甲醚

Mono Propylene Glycol ( MPG) 丙二醇

Dung môi Mono Propylene Glycol ( MPG / PG) 丙二醇

no photo

_tensanpham

Giá: 0 đ

Mô tả