Logo javascript
Để sử dụng đầy đủ tính năng của website này, chúng tôi yêu cầu bạn phải bật JavaScript!
Hoặc click vào đây để được hướng dẫn kích hoạt cho trình duyệt của bạn

Butyl Carbitol ( BC ) 二乙二醇丁醚

Dung môi công nghiệp Butyl Carbitol ( BC ) 二乙二醇丁醚

Butyl Cellosolve (BCs)

Dung môi công nghiệp Butyl Cellosolve (BCs)

Dung môi Diethylene Glycol (DEG)

Dung môi Diethylene Glycol (DEG)

Methoxy Propanol (PM)

Dung môi Methoxy Propanol (PM)

Mono Propylene Glycol ( MPG)

Dung môi Mono Propylene Glycol ( MPG / PG)
no photo

_tensanpham

Giá: 0 đ

Mô tả