Logo javascript
Để sử dụng đầy đủ tính năng của website này, chúng tôi yêu cầu bạn phải bật JavaScript!
Hoặc click vào đây để được hướng dẫn kích hoạt cho trình duyệt của bạn

test bài viết danh mục

Alcohols

Diacetone alcohol (DAA)- 酒精 Xem chi tiết
Iso Propyl Alcohol (IPA) 异丙醇 Xem chi tiết
Isobutanol (IBA) 异丁醇 Xem chi tiết
N Butanol (NBA) 正丁醇 Xem chi tiết
N Propanol (NPA) 正丙醇 Xem chi tiết

Amines

Diethanolamine (DEA / DEOA) 二乙醇胺 Xem chi tiết
Triethanolamine (TEOA, TEA) 三乙醇胺 Xem chi tiết

Esters

Butyl Acetate (BAc) 乙酸正丁酯. Xem chi tiết
Cellosolve Acetate (CAC) 乙二醇乙醚醋酸酯 Xem chi tiết
Ethyl Acetate (EAc) Xem chi tiết
Isobutyl Acetate (IBAc) 乙酸异丁酯 Xem chi tiết
Methyl Acetate (MEAc) 乙酸甲酯 Xem chi tiết
N Propyl Acetate (NPAc) 乙酸正丙酯 Xem chi tiết
Sec Butyl Acetate (SBAc) 仲丁酯 Xem chi tiết

Glycol Ethers

Butyl Carbitol ( BC ) 二乙二醇丁醚 Xem chi tiết
Butyl Cellosolve (BCs) Xem chi tiết
Dung môi Diethylene Glycol (DEG) Xem chi tiết
Methoxy Propanol (PM) Xem chi tiết
Mono Propylene Glycol ( MPG) Xem chi tiết

Glycol Ethers Esters

Propylene Glycol Monomethyl Ether Propionate (PMP) Xem chi tiết
PM Acetate (PMA) Xem chi tiết
Butyl Diglycol Acetate (BDGA) Xem chi tiết
Butyl Glycol Acetate (BGA) Xem chi tiết
no photo

_tensanpham

Giá: 0 đ

Mô tả