SHELL GADUS S2 V220 AD

Mỡ đa dụng có phụ gia rắn Sử dụng : Các ổ đỡ chịu tải va đập trong điều kiện ẩm ướt Các chi tiết trong khung gầm ô tô, mâm xoay xe đầu kéo ...

SHELL GADUS S2 V220 AC

Mỡ đa dụng dùng trong công nghiệp và ô tô. Sử dụng : Các ổ đỡ chịu tải va đập trong điều kiện ẩm ướt Các chi tiết trong khung gầm ô tô, mâm xoay xe...

SHELL GADUS S2 V220

Mỡ đa dụng dùng trong công nghiệp và ô tô Sử dụng : Các ổ đỡ tải trọng nặng và các vị trí bôi trơn trong công nghiệp nói chung. Các ứng dụng trong khung gầm...

Top