Logo javascript
Để sử dụng đầy đủ tính năng của website này, chúng tôi yêu cầu bạn phải bật JavaScript!
Hoặc click vào đây để được hướng dẫn kích hoạt cho trình duyệt của bạn

Petronas - HTO Series (ISO 22, 32, 46)

Dầu truyền nhiệt chất lượng cao Petronas HTO Series (ISO 22, 32, 46) được pha chế từ dầu khoáng tinh chế chọn lọc, có khả năng đem lại tính năng ưu việt trong các hệ thống truyền nhiệt khép kín hoặc gián tiếp.

Dầu truyền nhiệt Petronas HTO Series (ISO 22, 32, 46) đạt được những chỉ tiêu kỹ thuật sau:

- DIN 51522.

- ISO 6743-12 Family Q. 

no photo

_tensanpham

Giá: 0 đ

Mô tả