REFRIGERATION OIL S4 FR-V

Dầu máy nén lạnh tổng hợp Chuyên dùng với gas amoniac, R12, R22, R744, R290 Sử dụng : Dùng cho máy nén lạnh kín, nửa kín, hở trong thương mại và công nghiệp Dùng...

Dầu máy nén lạnh tổng hợp

Chuyên dùng với gas amoniac, R12, R22, R744, R290

Sử dụng :

Dùng cho máy nén lạnh kín, nửa kín, hở trong thương mại và công nghiệp

Dùng cho các máy nén lạnh kiểu piston hoặc quay

Dùng trong các máy nén lạnh sử dụng gas HCFC như R12, R22

Dùng trong các máy nén lạnh sử dụng gas hydrocacbon như R290

Dùng trong các máy nén lạnh sử dụng gas R744, amoniac

Lợi ích :

Duy trì hiệu suất hệ thống

Kéo dài chu kỳ bảo dưỡng

Tương thích với dầu gốc khoáng, ankyn benzen, PAO

Kéo dài chu kỳ thay dầu

Tiêu chuẩn kỹ thuật & chấp thuận :

DIN 51503 KAA, KC

Độ nhớt :

ISO VG 32, 46, 68, 100

Bao bì :

Liên hệ với chúng tôi để có thông tin chi tiết.

Top