Đăng ngày:12/ 01/ 2016 bởi Phan Đạt Tiến

Năm 2013 Tập toàn Shell đã có chuyến viếng thăm công ty Sam Chem Quả Cầu, nhằm giúp các nhân viên Sam Chem có thêm kinh nghiệm về kỹ năng bán hàng đồng thời tìm hiểu sâu hơn về các sản phẩm của Shell.

Top