Logo javascript
Để sử dụng đầy đủ tính năng của website này, chúng tôi yêu cầu bạn phải bật JavaScript!
Hoặc click vào đây để được hướng dẫn kích hoạt cho trình duyệt của bạn

Shell - Refrigeration Oil S2 FR-A

Tên sản phẩm: Shell Refrigeration Oil S2 FR-A.

Shell Refrigeration Oil S2 FR-A là dầu máy nén lạnh chuyên dùng với khí gas amoniac R717.

 

Ứng dụng của dầu Shell Refrigeration Oil S2 FR-A:

- Dùng cho máy nén lạnh kín, nửa kín, hở trong thương mại và công nghiệp.

- Dùng cho máy nén lạnh kiểu piston hoặc sử dụng gas amoniac.

- Dùng trong các máy nén lạnh sử dụng gas hydrocabon như R290.

- Không dùng trong các máy nén lạnh dùng gas CFC, HCFC, HFC.

 

Tính năng của dầu Shell Refrigeration Oil S2 FR-A:

- Duy trì hiệu suất hệ thống.

- Kéo dài chu kỳ bảo dưởng.

- Tương thích với dầu gốc khoáng, ankyn benzen, PAO.

 

Tiêu chuẩn kỹ thuật dầu Shell Refrigeration Oil S2 FR-A: DIN 51503 KAA, KE.

 

Độ nhớt: ISO VG 46, 68.

 

 

no photo

_tensanpham

Giá: 0 đ

Mô tả