Đăng ngày:12/ 01/ 2016 bởi Phan Đạt Tiến

Hình ảnh trong đợt ghé thăm Xi măng Hà Tiên năm 2014, nhân viên công ty Sam Chem Quả Cầu kết hợp cùng với Shell Việt Nam khảo sát và Tập huấn kỹ thuật cho Nhân viên Xi măng Hà Tiên.

Top