CHẤT TRÁM KHE NHỰA ĐƯỜNG

Chất trám khe, bịt kín mối nối, ngăn nước, chống thấm tuyệt đối gốc nhựa đường, đầy những khoảng trống và khe trên mái nhà, các vết nứt trong nhựa đường, bê tông, đường ống nước, ống xuyên sàn… + Mở rộng và co giãn...

Chất trám khe, bịt kín mối nối, ngăn nước, chống thấm tuyệt đối gốc nhựa đường, đầy những khoảng trống và khe trên mái nhà, các vết nứt trong nhựa đường, bê tông, đường ống nước, ống xuyên sàn…

+ Mở rộng và co giãn linh hoạt.

+ Chịu lực căng kéo dài

+ Tính ổn định ở nhiệt độ cao với môi trường xung quanh.    

+ Bám dính tuyệt vời. 

Thông số kỹ thuật:  Asphalt Mastic  (ASTM D4479 & KS M 3705)

Top