Logo javascript
Để sử dụng đầy đủ tính năng của website này, chúng tôi yêu cầu bạn phải bật JavaScript!
Hoặc click vào đây để được hướng dẫn kích hoạt cho trình duyệt của bạn

Butyl Acetate (BAc) 乙酸正丁酯.

Butyl Acetate (BAc) 乙酸正丁酯.

Cellosolve Acetate (CAC) 乙二醇乙醚醋酸酯

Dung môi công nghiệp Cellosolve Acetate (CAC) 乙二醇乙醚醋酸酯

Ethyl Acetate (EAc)

Dung môi công nghiệp EAc

Isobutyl Acetate (IBAc) 乙酸异丁酯

Dung môi công nghiệp Isobutyl Acetate (IBAc) 乙酸异丁酯

Methyl Acetate (MEAc) 乙酸甲酯

Dung môi công nghiệp Methyl Acetate (MEAc) 乙酸甲酯

N Propyl Acetate (NPAc) 乙酸正丙酯

Dung môi công nghiệp N Propyl Acetate (NPAc) 乙酸正丙酯

Sec Butyl Acetate (SBAc) 仲丁酯

Dung môi công nghiệp Sec Butyl Acetate (SBAc) 仲丁酯
no photo

_tensanpham

Giá: 0 đ

Mô tả