Logo javascript
Để sử dụng đầy đủ tính năng của website này, chúng tôi yêu cầu bạn phải bật JavaScript!
Hoặc click vào đây để được hướng dẫn kích hoạt cho trình duyệt của bạn

Petronas - Dầu Hydraulic Series (Iso 32, 46, 68)

Petronas Hydraulic là dầu thủy lực chất lượng cao, sử dụng công nghệ độc đáo được cấp bằng sáng chế của Petronas; có tính năng bảo vệ ưu hạng trong sản xuất và vận hành nhiều thiết bị di động.

Dầu Hydraulic chống phân hủy do nhiệt hoặc ứng suất cơ học, ngăn ngừa sự hình thành cặn có thể làm giảm hiệu suất của hệ thống thủy lực.

Dầu thủy lực Petronas Hydraulic đạt được các tiêu chuẩn kỹ thuật sau:

- ASTM D 6158 HN (2005).

- Bosh Rexroth RD90220.

- DIN 51524 Part II HLP (2006).

- Eaton 03-401-2010.

- Fives Cincinnati P-68/P-69/P-70.

- GM LS-2 (2004).

- Iso 11158 HM (FDIS 2008).

- JCMAS HK P041 (2004).

- Parker Denison HF-0 / HF-1 / HF-2.

- SAE MS1004.

- SEB 181 222 (2007).

- US Steel 126, 127 and 136. 

no photo

_tensanpham

Giá: 0 đ

Mô tả