Logo javascript
Để sử dụng đầy đủ tính năng của website này, chúng tôi yêu cầu bạn phải bật JavaScript!
Hoặc click vào đây để được hướng dẫn kích hoạt cho trình duyệt của bạn

1,4-Butanediol (BDO)

1,4-Butanediol (BDO)
Tên gọi khác: Butane-1,4-diol; 1,4-Butylene glycol; Tetramethylene glycol;...

DN-12

DN-12
Tên gọi khác: CS12, Texanol, Kyowanol;...

Biocide (PREVENTOL® D6, D7, ...)

Biocide (PREVENTOL® D6, D7, ...)
Tên gọi khác: PREVENTOL® D6, D7, ...

Dimethylformamide (DMF)

Dimethylformamide (DMF)
Tên gọi khác: N,N-Dimethylformamide; Dimethyl formamide;...

Dimethylacetamide (DMAc)

Dimethylacetamide (DMAc)
Tên gọi khác: N,N-Dimethylacetamide; Acetamide, N,N-dimethyl-;...

Glycerin

Glycerin
Tên gợi khác: glycerol; 1,2,3-Propanetriol;...

N-Methyl-2-pyrrolidone (NMP)

N-Methyl-2-pyrrolidone (NMP)
Tên gọi khác: 1-methylpyrrolidin-2-one; N-Methylpyrrolidone;...
no photo

_tensanpham

Giá: 0 đ

Mô tả