Logo javascript
Để sử dụng đầy đủ tính năng của website này, chúng tôi yêu cầu bạn phải bật JavaScript!
Hoặc click vào đây để được hướng dẫn kích hoạt cho trình duyệt của bạn

Chlorinated Paraffin 52% (CP52)

Chlorinated Paraffin 52% (CP52)
Tên gọi khác: paraffin chlor hóa 52%;...

Dioctyl phthalate (DOP)

Dioctyl phthalate (DOP)
Tên gọi khác: dioctyl benzene-1,2-dicarboxylate;...

Diisononyl phthalate (DINP)

Diisononyl phthalate (DINP)
Tên gọi khác: Bis(7-methyloctyl) phthalate;...

Dioctyl Terephtalate (DOTP / NEO-T)

Dioctyl Terephtalate (DOTP / NEO-T)
Tên gọi khác: 1,4-Benzenedicarboxylic acid, dioctyl ester;...

Hexamoll DINCH

Hexamoll DINCH
Tên gọi khác: Diisononyl hexahydrophthalate; 1,2-Cyclohexane dicarboxylic acid diisononyl ester....
no photo

_tensanpham

Giá: 0 đ

Mô tả