Logo javascript
Để sử dụng đầy đủ tính năng của website này, chúng tôi yêu cầu bạn phải bật JavaScript!
Hoặc click vào đây để được hướng dẫn kích hoạt cho trình duyệt của bạn

Chúng tôi cung cấp hóa chất công nghiệp các ngành mút xốp, mực in, sơn dầu, sơn nước, hóa mỹ phẩm, thuốc bảo vệ thực vật, xây dựng,...

Alcohols

N-Propanol (NPA) Xem chi tiết
N Butanol (NBA) Xem chi tiết
Isobutanol (IBA) Xem chi tiết
Iso Propyl Alcohol (IPA) Xem chi tiết

Amines

Monoethanolamine (MEA / MEOA) Xem chi tiết
Diethanolamine (DEA / DEOA) Xem chi tiết
Triethanolamine (TEOA, TEA) Xem chi tiết

Esters

Butyl Acetate (BAc) Xem chi tiết
Cellosolve Acetate (CAC) Xem chi tiết
Ethyl Acetate (EAc) Xem chi tiết
Isobutyl Acetate (iBAc) Xem chi tiết
Methyl Acetate (MeAc) Xem chi tiết
N Propyl Acetate (n-PAc) Xem chi tiết
Sec Butyl Acetate (sec-BAc) Xem chi tiết

Glycol Ethers

Butyl Carbitol (BC) Xem chi tiết
Butyl Cellosolve (BCs) Xem chi tiết
Methoxy Propanol (PM) Xem chi tiết

Glycol Ethers Esters

Propylene Glycol Monomethyl Ether Propionate (PMP) Xem chi tiết
PM Acetate (PMA) Xem chi tiết
Butyl Diglycol Acetate (BDGA) Xem chi tiết
Butyl Glycol Acetate (BGA) Xem chi tiết

Glycols

Diethylene Glycol (DEG) Xem chi tiết
Mono Propylene Glycol ( MPG) Xem chi tiết
Monoethylene Glycol (MEG / EG) Xem chi tiết
Polyethylene Glycols 200 & 400 (PEG) Xem chi tiết
Triethylene Glycol (TEG) Xem chi tiết

Hydrocarbon

Exxol D40 / 60 / 80 Xem chi tiết
Exxsol DSP 80/100 Xem chi tiết
Exxsol Hexane Xem chi tiết
Solvesso 100 / 150 / 200 Xem chi tiết
Isopar L Fluid Xem chi tiết
Toluene (To) Xem chi tiết
Low Aromatic White Spirit (WS / LAWS) Xem chi tiết
Xylene (Xy) Xem chi tiết

Ketones

Acetone Xem chi tiết
Cyclohexanone (CYC) Xem chi tiết
Diacetone alcohol (DAA) Xem chi tiết
Diisobutyl Ketone (DIBK) Xem chi tiết
Isophorone (IPHO) Xem chi tiết
Methyl Ethyl Ketone (MEK) Xem chi tiết
Methyl Isobutyl Ketone (MIBK) Xem chi tiết

Dầu Hóa Dẻo

Chlorinated Paraffin 52% (CP52) Xem chi tiết
Dioctyl phthalate (DOP) Xem chi tiết
Diisononyl phthalate (DINP) Xem chi tiết
Dioctyl Terephtalate (DOTP / NEO-T) Xem chi tiết
Hexamoll DINCH Xem chi tiết

Monomer

Acid Acrylic (GAA / AA) Xem chi tiết
Butyl Acrylate Monomer (BAM) Xem chi tiết
Ethyl Acrylate Monomer (EAM) Xem chi tiết
2-Ethyl Hexyl Acrylate (2-EHA) Xem chi tiết
Styrene Monomer (SM) Xem chi tiết
2-Hydroxyethyl Acrylate (2-HEA) Xem chi tiết
Methyl Methacrylic (MMA) Xem chi tiết

Chất Hoạt Động Bề Mặt

Alcohol Ethoxylate series (L7 - L9) Xem chi tiết
Nonyl Phenol Ethoxylate series Tergitol NP6 - NP40 Xem chi tiết
Palm Kernel Diethanolamide (CDE) Xem chi tiết
Sodium Lauryl Ether Sulphate (SLES) Xem chi tiết

Hóa Chất Ngành PU

Polypropylene Glycol (PPG) Xem chi tiết
Polymer Polyol (POP) Xem chi tiết
Toluene Diisocynate (TDI) Xem chi tiết
Silicone Surfactant Xem chi tiết
Amine Catalyst Xem chi tiết
Tin Catalyst Xem chi tiết
Methylene chloride (MC) Xem chi tiết
Melamine Xem chi tiết
Rebond Foam Adhesive Xem chi tiết
Polyurethane system AB Xem chi tiết

Các Sản Phẩm Khác

1,4-Butanediol (BDO) Xem chi tiết
Paraffin WAX (FR Wax 58/60) Xem chi tiết
DN-12 Xem chi tiết
Amino Silicone Xem chi tiết
Biocide (PREVENTOL® D6, D7, ...) Xem chi tiết
Dimethylformamide (DMF) Xem chi tiết
Dimethylacetamide (DMAc) Xem chi tiết
Glycerin Xem chi tiết
N-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) Xem chi tiết
Release Agent Xem chi tiết
Thinner Xem chi tiết
no photo

_tensanpham

Giá: 0 đ

Mô tả