Logo javascript
Để sử dụng đầy đủ tính năng của website này, chúng tôi yêu cầu bạn phải bật JavaScript!
Hoặc click vào đây để được hướng dẫn kích hoạt cho trình duyệt của bạn

Polypropylene Glycol (PPG)

Polypropylene Glycol (PPG)
Tên gọi khác: Poly (propylene oxide); Polypropylene Glycol; Polyether Polyol;...

Toluene Diisocynate (TDI)

Toluene Diisocynate (TDI)
Tên gọi khác: Lupranate T-80;...

Amine Catalyst

Amine Catalyst
Tên gọi khác: Niax Catalyst A-33; TEDA;...

Tin Catalyst

Tin Catalyst
Tên gọi khác: Niax* Catalyst Stannous Octoate

Methylene chloride (MC)

Methylene chloride (MC)
Tên gọi khác: dichloromethane; Methane, dichloro-;...

Melamine

Melamine
Tên gọi khác: 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine; Cyanurotriamide;...
no photo

_tensanpham

Giá: 0 đ

Mô tả