Logo javascript
Để sử dụng đầy đủ tính năng của website này, chúng tôi yêu cầu bạn phải bật JavaScript!
Hoặc click vào đây để được hướng dẫn kích hoạt cho trình duyệt của bạn

Exxol D40 / 60 / 80

Exxol D40 / 60 / 80
Tên gọi khác: hydrocarbon; C9-C11; isoalkanes;...

Exxsol DSP 80/100

Exxsol DSP 80/100
Tên gọi khác: DSP 80/100; dung môi cao su; naphtha (petroleum); hydrotreated light;...

Exxsol Hexane

Exxsol Hexane
Tên gọi khác: n-hexane; dipropyl;...

Solvesso 100 / 150 / 200

Solvesso 100 / 150 / 200
Tên gọi khác: S100 (C9); aromatic naphthenic; S150; S200;...

Isopar L Fluid

Isopar L  Fluid
Tên gọi khác: Isoparaffinic Hydrocarbon; Naphtha (Petroleum), hydrotreated heavy;...

Toluene (To)

Toluene (To)
Tên gọi khác: methylbenzene; toluol; phenylmetan;...

Low Aromatic White Spirit (WS / LAWS)

Low Aromatic White Spirit (WS / LAWS)
Tên gọi khác: mineral spirit; dung môi 3040;...

Xylene (Xy)

Xylene (Xy)
Tên gọi khác: methyltoluene;...
no photo

_tensanpham

Giá: 0 đ

Mô tả