Logo javascript
Để sử dụng đầy đủ tính năng của website này, chúng tôi yêu cầu bạn phải bật JavaScript!
Hoặc click vào đây để được hướng dẫn kích hoạt cho trình duyệt của bạn

Diethylene Glycol (DEG)

Diethylene Glycol (DEG)
Tên gọi khác: diglycol; 2-(2-Hydroxyethoxy) ethanol.

Mono Propylene Glycol ( MPG)

Mono Propylene Glycol ( MPG)
Tên gọi khác: propylene glycol; 1,2-propanediol; propane-1,2-diol; 1,2-propylene glycol.

Monoethylene Glycol (MEG / EG)

Monoethylene Glycol (MEG / EG)
Tên gọi khác: 1,2-ethanediol; ethylene alcohol; ...

Polyethylene Glycols 200 & 400 (PEG)

Polyethylene Glycols 200 & 400 (PEG)
Tên gọi khác: polyethylene oxide (PEO); polyoxyethylene (POE);...

Triethylene Glycol (TEG)

Triethylene Glycol (TEG)
Tên gọi khác: Triglycol; triethyleneglycol; trigol;...
no photo

_tensanpham

Giá: 0 đ

Mô tả