Logo javascript
Để sử dụng đầy đủ tính năng của website này, chúng tôi yêu cầu bạn phải bật JavaScript!
Hoặc click vào đây để được hướng dẫn kích hoạt cho trình duyệt của bạn

Butyl Acetate (BAc)

Butyl Acetate (BAc)
Tên gọi khác: acetic acid, butyl ester; 1-butyl acetate...

Cellosolve Acetate (CAC)

Cellosolve Acetate (CAC)
Tên gọi khác: 2-Ethoxyethyl acetate; ethylene glycol ethyl ether acetate; cellosolve acetate; oxitol...

Ethyl Acetate (EAc)

Ethyl Acetate (EAc)
Tên gọi khác: ethyl acetoacetate, diacetic ether,...

Isobutyl Acetate (iBAc)

Isobutyl Acetate (iBAc)
Tên gọi khác: 2-methylpropyl acetate; isobutyl ethanoate; acetic acid, 2-methylpropyl ester.

Methyl Acetate (MeAc)

Methyl Acetate (MeAc)
Tên gọi khác: Acetic acid, methyl ester; Devoton,...

N Propyl Acetate (n-PAc)

N Propyl Acetate (n-PAc)
Tên gọi khác: acetic acid, propyl ester; propyl ethanoate...

Sec Butyl Acetate (sec-BAc)

Sec Butyl Acetate (sec-BAc)
Tên gọi khác: 2-butyl acetate, sec-butyl ethanoate,...
no photo

_tensanpham

Giá: 0 đ

Mô tả