Logo javascript
Để sử dụng đầy đủ tính năng của website này, chúng tôi yêu cầu bạn phải bật JavaScript!
Hoặc click vào đây để được hướng dẫn kích hoạt cho trình duyệt của bạn

Butyl Carbitol (BC)

Butyl Carbitol (BC)
Tên gọi khác: diehtylene glycol monobutyl ether; butyl diglycol...

Butyl Cellosolve (BCs)

Butyl Cellosolve (BCs)
Tên gọi khác: 2-Butoxyethanol; Butyl cellosolve; Butyl glycol; Butoxyethanol...

Methoxy Propanol (PM)

Methoxy Propanol (PM)
Tên gọi khác: 1-Methoxy-2-propanol; 1-Methoxypropan-2-ol; Methoxyisopropanol; PGME.
no photo

_tensanpham

Giá: 0 đ

Mô tả