Logo javascript
Để sử dụng đầy đủ tính năng của website này, chúng tôi yêu cầu bạn phải bật JavaScript!
Hoặc click vào đây để được hướng dẫn kích hoạt cho trình duyệt của bạn

Acetone

Acetone
Tên gọi khác: 2-propanone; dimethyl ketone;...

Cyclohexanone (CYC)

Cyclohexanone (CYC)
Tên gọi khác: ketohexamethylene; cyclohexyl ketone;...

Diacetone alcohol (DAA)

Diacetone alcohol (DAA)
Tên gọi khác: Diacetone, Pyranton,...

Diisobutyl Ketone (DIBK)

Diisobutyl Ketone (DIBK)
Tên gọi khác: 2,6-Dimethyl-4-heptanone; 2,6-Dimethylheptan-4-one;...

Isophorone (IPHO)

Isophorone (IPHO)
Tên gọi khác: Isoacetophorone; Isoforone;...

Methyl Ethyl Ketone (MEK)

Methyl Ethyl Ketone (MEK)
Tên gọi khác: 2-Butanone; ...

Methyl Isobutyl Ketone (MIBK)

Methyl Isobutyl Ketone (MIBK)
Tên gọi khác: 4-Methyl-2-pentanone; Isopropylacetone;...
no photo

_tensanpham

Giá: 0 đ

Mô tả