Logo javascript
Để sử dụng đầy đủ tính năng của website này, chúng tôi yêu cầu bạn phải bật JavaScript!
Hoặc click vào đây để được hướng dẫn kích hoạt cho trình duyệt của bạn

Chúng tôi cung cấp đa dạng các loại dầu động cơ, dầu công nghiệp, dầu nhớt dành cho ô tô, xe máy và chất phụ gia

Khách hàng doanh nghiệp

PETRONAS HYDRAULIC SERIES (ISO 32, 46, 68) - DẦU THUỶ LỰC Xem chi tiết
PETRONAS GEAR MEP SERIES (ISO 68, 100, 150, 220, 320, 460, 688, 1000) - DẦU BÁNH RĂNG Xem chi tiết
PETRONAS COMPRESSOR A M4 SERIES (ISO 32, 46, 68, 100) - DẦU MÁY NÉN KHÍ Xem chi tiết
PETRONAS JENTERAM G - DẦU TUABIN Xem chi tiết
PETRONAS NAUTIMAR FBO SUPER CF-4 20W-50 (18L) - DẦU CHUYÊN DỤNG TÀU CÁ Xem chi tiết
SHELL CORENA S3 R32 - DẦU MÁY NÉN KHÍ Xem chi tiết
SHELL TONNA S2 M - DẦU RÃNH TRƯỢT Xem chi tiết
SHELL REFRIGEATION OIL S2 FR-A - DẦU MÁY NÉN LẠNH Xem chi tiết
PETRONAS URANIA 3000 - DẦU ĐỘNG CƠ Xem chi tiết
PETRONAS URANIA 800 - DẦU ĐỘNG CƠ Xem chi tiết
SHELL CORENA S3 R - DẦU MÁY NÉN KHÍ Xem chi tiết
PETRONAS HTO SERIES (ISO 22, 32, 46) - DẦU TRUYỀN NHIỆT Xem chi tiết
SHELL CORENA S2 P - DẦU MÁY NÉN KHÍ Xem chi tiết
SHELL DIALA S2 ZX-A - DẦU MÁY BIẾN ÁP Xem chi tiết
SHELL OMALA S2 GX - DẦU BÁNH RĂNG Xem chi tiết

Khách hàng cá nhân

PETRONAS SPRINTA F900 - SN 10W-40 - NHỚT XE SỐ Xem chi tiết
PETRONAS SPRINTA F700 - SL 10W-40 / 15W-50 - NHỚT XE SỐ Xem chi tiết
PETRONAS SPRINTA A700 – SL 10W-40 - NHỚT XE GA Xem chi tiết
PETRONAS SPRINTA F300 - SL 20W-40 / 20W-50 - NHỚT XE SỐ Xem chi tiết
no photo

_tensanpham

Giá: 0 đ

Mô tả