Logo javascript
Để sử dụng đầy đủ tính năng của website này, chúng tôi yêu cầu bạn phải bật JavaScript!
Hoặc click vào đây để được hướng dẫn kích hoạt cho trình duyệt của bạn

Alcohol Ethoxylate series (L7 - L9)

Alcohol Ethoxylate series (L7 - L9)
Tên gọi khác: Tergitol L7 - L9, phụ gia thấm ướt,...

Nonyl Phenol Ethoxylate series Tergitol NP6 - NP40

Nonyl Phenol Ethoxylate series Tergitol NP6 - NP40
Tên gọi khác: Ethoxylated nonylphenol, chất thấm ướt,...

Palm Kernel Diethanolamide (CDE)

Palm Kernel Diethanolamide (CDE)
Tên gọi khác: dầu dừa CDE, Coconuts Oil Diethanolamide;...

Sodium Lauryl Ether Sulphate (SLES)

Sodium Lauryl Ether Sulphate (SLES)
Tên gọi khác: Sodium laureth sulfate; Dodecyl sodium ethoxysulfate;...
no photo

_tensanpham

Giá: 0 đ

Mô tả