Logo javascript
Để sử dụng đầy đủ tính năng của website này, chúng tôi yêu cầu bạn phải bật JavaScript!
Hoặc click vào đây để được hướng dẫn kích hoạt cho trình duyệt của bạn

Propylene Glycol Monomethyl Ether Propionate (PMP)

Propylene Glycol Monomethyl Ether Propionate (PMP)
Tên gọi khác: 2-Propanol, 1-methoxy-, 2-propanoate...

PM Acetate (PMA)

PM Acetate (PMA)
Tên gọi khác: 1-Methoxy-2-propyl acetate; PGMEA;...

Butyl Diglycol Acetate (BDGA)

Butyl Diglycol Acetate (BDGA)
Tên gọi khác: DB Acetate, Butyl diglycol acetate,...

Butyl Glycol Acetate (BGA)

Butyl Glycol Acetate (BGA)
Tên gọi khác: 2-Butoxyethyl acetate
no photo

_tensanpham

Giá: 0 đ

Mô tả