Logo javascript
Để sử dụng đầy đủ tính năng của website này, chúng tôi yêu cầu bạn phải bật JavaScript!
Hoặc click vào đây để được hướng dẫn kích hoạt cho trình duyệt của bạn

Acid Acrylic (GAA / AA)

Acid Acrylic (GAA / AA)
Tên gọi khác: 2-Propenoic acid; prop-2-enoic acid;...

Butyl Acrylate Monomer (BAM)

Butyl Acrylate Monomer (BAM)
Tên gọi khác: n-Butyl acrylate; 2-Propenoic acid, butyl ester;...

Ethyl Acrylate Monomer (EAM)

Ethyl Acrylate Monomer (EAM)
Tên gọi khác: ethyl prop-2-enoate; ethyl propenoate;...

2-Ethyl Hexyl Acrylate (2-EHA)

2-Ethyl Hexyl Acrylate (2-EHA)
Tên gọi khác: ethenyl acetate; 2-ethylhexyl prop-2-enoate;...

Styrene Monomer (SM)

Styrene Monomer (SM)
Tên gọi khác: ethenylbenzene; phenylethylene;...

2-Hydroxyethyl Acrylate (2-HEA)

2-Hydroxyethyl Acrylate (2-HEA)
Tên gọi khác: Hydroxyethyl acrylate; 2-hydroxyethyl prop-2-enoate;...

Methyl Methacrylic (MMA)

Methyl Methacrylic (MMA)
Tên gọi khác: Methacrylic acid methyl ester; methyl 2-methylprop-2-enoate...
no photo

_tensanpham

Giá: 0 đ

Mô tả